Nieuws

Nieuwe site online! Met ingang van het nieuwe jaar heeft SysTech Media een nieuwe site gelanceerd!

Login RegID
login
Header

Automatiseringsscan

Halverwege 2009 is er door SysTech Media een nieuwe groep diensten gelanceerd: de ITScans! Veel managers en eigenaren zijn niet volledig op de hoogte van hun automatisering, terwijl deze –vooral in de hedendaagse 24-uurs economie- toch een belangrijke basis is voor de onderneming. Met de automatiseringsscan willen we door middel van een inventarisatie een overzicht opstellen van welke apparatuur er –qua automatisering- in het bedrijf aanwezig is. Soms kan het zijn dat er een aantal oudere of defecte apparaten in het netwerk hangt, met tot gevolg dat uw automatisering niet zo glad loopt als u zou willen en ook nodig hebt! Daarnaast kan het voorkomen dat er geen, of onvoldoende rekening gehouden is met invloeden van buitenaf, zoals stroomstoringen, brand en diefstal. Deze invloeden kunnen grote gevolgen hebben voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw organisatie.

Tijdens een automatiseringsscan zal er door een consultant van SysTech Media een overzicht worden gemaakt van alle apparatuur, met uitzondering van netwerkapparatuur (zie: netwerkscan). Op basis hiervan zal een documentatie worden opgesteld en, indien gewenst, een advies worden gegeven over de te vervangen of te verwijderen apparatuur. Uiteraard kunt u bij SysTech Media terecht om de adviezen om te zetten in harde actie, zélfs in samenwerking met uw huidige IT-leverancier. Samen met een Netwerkscan en een Securityscan zal dit een efficientere automatisering en dus efficientere bedrijfsvoering tot gevolg hebben.

Om veiligheid van uw gegevens te kunnen waarborgen stellen wij voor dit product van te voren een Non-Disclosure Agreement op.

Neem voor meer informatie of een afspraak vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers!